Guruvayur Kumarakom Shikkara Boating 3 Days

Guruvayur Kumarakom Shikkara Boating 3 Days

Guruvayur 4 places

o/n at Guruvayur

Day 02 ;- Move to Kumatakom, 3 hours shikkara vboating, o/n at Cochin,

Day 03- 9 o clock Cochin sightseeing